top of page

HUGMYND

AKVAREFORMA AS bruker gjennom regenerativt havbruk en sirkulærøkonomisk tilnærming for å utvide vekstpotensialet i produksjon av fisk. 

 

Selskapet vil bidra til at norsk oppdrettsnæring kan produsere laks/fisk på etter et klima - og næringssalt nøytral/positiv laksefôr i bærekraftige rammer, med et evighetsperspektiv, etter prinsipp SOL inn - LAKS/FISK ut. 

 

En større selvforsyningsgrad vil bidra til redusert risiko i næringen ved å være mindre eksponert mot et urolig verdensmarked.

bottom of page